M&Co s. r. o.

IČO: 52 988 169 
DIČ: 2121251627 
so sídlom: Zuzany Chalupovej 10/B, 851 07 Bratislava 
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č.145032/B 

info@diamondservice.sk

+421 910 988 588

Napíšte Nám